Fotowoltaika

Program Mój Prąd 3.0

Instalacje OZE cieszą się rosnącą popularnością, co wynika z możliwości wytwarzania darmowej energii elektrycznej, uniezależnienia się od podwyżek prądu, chronienia środowiska naturalnego. Lista zalet fotowoltaiki jest ogromna, dlatego warto zainteresować się tym tematem. Ceny paneli fotowoltaicznych są coraz atrakcyjniejsze, ale zakup i montaż instalacji PV może być jeszcze bardziej opłacalny, jeśli uzyska się bezzwrotną dotację. Przekłada się to na jeszcze szybszy zwrot z inwestycji, wystarczy złożyć stosowny wniosek w wyznaczonym terminie, aby uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę.

Bezzwrotne dotacje na fotowoltaikę z programem Mój Prąd 3.0

Niedawno ruszyła kolejna edycja programu Mój Prąd, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie do trzech tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji do fotowoltaiki, czyli na zakup i montaż instalacji PV. Dotacja jest nieoprocentowana i bezzwrotna, może być też łączona z ulgą termomodernizacyjną. Nabór wniosków rozpoczął się już 1 lipca 2021 – uwzględniane są wyłącznie instalacje zakupione od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Wnioski należy kierować do NFOŚiGW, a termin ich rozpatrywania jest uzależniony od daty złożenia prawidłowego wniosku i może wynosić od 30 do 75 dni. Z programu Mój Prąd 3.0 mogą skorzystać wyłącznie osoby, które zainwestowały w instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW, o łącznej mocy około 995 MW.

Łączny budżet programu dopłat do fotowoltaiki wynosi 534 mln złotych, co wystarczy do wypłacenia dofinansowania 178 tys. rodzin. Istotną kwestią jest również to, że wsparcie finansowe przyznawane jest wyłącznie na instalację PV montowane na istniejących już budynkach mieszkalnych. Beneficjentem mogą być tylko osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Co więcej, wymogiem jest montaż wyłącznie nowych systemów, które zostały wyprodukowane w ciągu dwóch lat. Wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, do czego został specjalnie stworzony Generator Wniosków o Dofinansowanie. Można to zrobić za pośrednictwem strony http://gwd.nfosigw.gov.pl lub www.mojprad.gov.pl.